Franz Berwald (1796-1868)

The Five Piano Trios
De fem pianotriorna

The Seraphin Trio
Wilhelm F. Waltz, Jörg Metzger, Arne Torger

486 572-005 2 (2 CD)

486 572-006 4 Digital Reissue (vol. 1)
486 572-007 4 Digital Reissue (vol. 2)

Tracklisting

CD1 (572-006)
Trio in C major (1845)
1. Allegro risoluto
2. Adagio molto -
3. Scherzo: Allegro molto -
4. Finale: Presto

Trio "No. 1" in E flat major
5. Introduzione: Largo - Allegro con brio
6. Andante grazioso - Romance: Poco adagio
7. Allegro con spirito quasi presto

CD 2 (572-007 2)
Trio "No 2" in F minor
1. Allegro molto -
2. Larghetto -
3. Scherzo: Molto allegro -
4. Allegro molto

Trio "No 3" in D minor
5. Allegro non molto -
6. Adagio quasi largo -
7. Finale: Allegro molto

Trio "Nr 4" in C major
8. Allegro -
9. Adagio
10. Finale: Quasi presto


Recording Date: September 1988
Recording Location:
Helsingborgs Konserthus, Sweden
Produced by: Morten Winding
Balance Engineer: Göran Finnberg
Format: DDD Stereo

Recording Information

Enligt Robert Layton "Gramophone" är detta den finaste av alla inspelningar med Berwalds fem pianotrio. Under 1850-talet kom Berwald i kontakt med förläggaren Julius Schuberth i Lipzig, vilken publicerade tre av de trio som finns då denna CD. Det faktum att Berwald i stället för att komponera för stråkkvartett, sökte sig till kombinationer med piano kan förklaras med att pianisten Hilda Thegerström vid den tiden kom till Berwald för att ta pianolektioner.

Seraphintrion består av Wilhelm F. Waltz, förste konsertmästare i Augsburgs fiharmoniska orkester, Jörg Metzger, professor vid Würzburg och Arne Torger, född i Sverige men verksam vid musikhögskolan i Würzburg.


For more information about Berwald, visit Wikipedia, click here