Corporate Finance – Förberedande tjänsterBig Ben erbjuder rådgivning vid privat kapitalanskaffning. Vi erbjuder även hjälp med affärsplanering, fusionering och förvärv, företagsvärdering och liknande rådgivning.
 


Arvode
Vårt arvode för att ta fram en affärsplan och genomföra en privat placering baseras på ett fast belopp och en rörlig procentandel. Följande steg ingår:

  1. Vi debiterar ett nominellt konsultarvode för att utvärdera er affärsplan och ert företags potential för en framgångsrik kapitalanskaffning.

  2. Efter utvärderingen lämnar vi ett skriftligt förslag med det arvode som vi debiterar för följande tjänster.

a. Förbereda och/eller förbättra företagets affärsplan med finansiella projektioner,

b. Förbereda all nödvändig dokumentation

c. Sammanställning av publikt material och marknadsföring

d. Presentationsmaterial

e. Förbereda pressmeddelande

f. Utlåtande av advokat och revisor

g. Sammanställning av databas med potentiella investerare och finansiärer.


Kontakta oss NU 040-644 4636, +46 40 644 4636