Corporate Finance – Finn riskkapitalBBVP erbjuder hjälp med anskaffning av kapital


 


Vem behöver finansiering?
Företag under en uppstartsfas behöver ofta en injektion med riskkapital. Existerande företag kan behöva överbrygga ett kortvarit likviditetsbehov genom att stärka kassaflödet, eller som ett planerat behov enligt en fastlagd affärsplan.

Investeringsperiod?
Initialt brukar en affärsverksamhet finansieras med kapital från ägaren, eller dennes familj och bekantskapskrets. Därefter kan en finansiering ske med hjälp av affärsänglar och banklån. Efter detta stadium kan det vara på sin plats att få en finansiering med 5 miljoner eller mer från ett professionellt riskkapitalbolag. Väldigt få företag försöker få finansiering med 20 miljoner kronor eller mer direkt från början. De företag som direkt får en betydande finansiering befinner sig oftast inom högteknologisk verksamhet.


Typer av finansiering:

Egen finansiering
Big Ben Individer som startar en affärsverksamhet har ofta ett tillräckligt sparkapital för att klara av det nödvändiga kapitalbehovet.

Lån
Viss affärsverksamhet kan i huvudsak finansieras med lån. Vi kan ordna belåning för nationella såväl som internationella projekt.

Mer...

Riskkapital – Eget kapital
Utilizing Detta är samlingsbegreppet för finansiering genom riskkapital från en tredje part, som inte är likställt med lån från en institution. Detta kapital kan komma från en mängd olika former som tysta partners, till affärsänglar och riskkapitalbolag.

Riskkapital är normalt användbart när man söker 10 miljoner kronor eller mer och i första hand för en rörelsedrivande verksamhet. Företag som befinner sig i ett startskede, eller med ett mindre kapitalbehov, behöver oftast affärsänglar för sin finansiering.

Dessa typer av finansiärer kräver en ägarandel i verksamheten i utbyte mot tillfört kapital. De specifika villkoren för hur sådan finansiering genomförs måste regleras noga i ett konsortialavtal.

Eget kapital kan komma i olika stadier i förhållande till hur affärerna växer:
• Såddfinansiering
• Första omgången (kapital för att sätta igång med kommersiell tillverkning och försäljning)
• Andra omgången (under tidig expansion)
• Senare stadier (företag i kraftig tillväxt)
• Mogna stadier (Mezzanine)

Hur man närmar sig investerare?
Det är nödvändigt att ha en kristallklar idé om investeringsprofilen. Hur mycket pengar som behövs. Hur viktig kontrollen av verksamheten är. Vem kan hjälpa till bäst med tillväxten? Vem ger den bästa värderingen?

Tillsammans gör vi en lista över potentiella partner.

Om en investerare uttrycker sitt intresse vill de träffa företagsledningen och lära sig att förstå affärsidén. Nyckelfaktorerna kommer att kretsa kring produkten, teknologin, marknaden, finansieringen och det strategiska valet. Vi fokuserar på speciellt viktiga frågor för att kunna träffa ett bra avtal.

Kontakta oss NU 040-644 4636, +46 40 644 4636